Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 19/01/2022
3 NGUYỄN CHÚC HÀ 19/01/2022
4 nguyễn thị thu trang 19/01/2022 24/01/2022
5 nguyễn thị thu trang 19/01/2022 24/01/2022
6 PHẠM THỊ THU THỦY 19/01/2022 24/01/2022
7 Nguyễn Ngọc Diễm 19/01/2022 24/01/2022
8 HOÀNG TUẤN KHANH 19/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 19/01/2022 24/01/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TY GROUP 19/01/2022 10/02/2022