Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Phú Xuân 03/12/2021
3 LY MINH TAM 03/12/2021
4 LY MINH TAM 03/12/2021
5 Phan Thị Thu Hà 03/12/2021
6 Chu Nại Mạnh 03/12/2021
7 TRẦN VŨ 03/12/2021 07/12/2021
8 Công Ty TNHH SX TM DV XD Hoàng Kiên 03/12/2021
9 Trần Thị Hồng Châu 03/12/2021 04/01/2022
10 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021