Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 21/10/2020 26/10/2020
2 CTy TNHH Thời trang Nón Sơn (Đ/d: Nguyễn Ngọc Tý) 21/10/2020 18/11/2020
3 LÊ TRƯỜNG VŨ 21/10/2020 30/10/2020
4 NGUYỄN HOÀI BẢO 21/10/2020 26/10/2020
5 BÙI THỊ TRÀ MY 21/10/2020 30/10/2020
6 Võ Thị Thanh Tuyền 21/10/2020
7 Trần Thị Ngọc Liên 21/10/2020
8 Tăng Quang Hưng 21/10/2020 12/11/2020
9 CÔNG TY TNHH MTV DAMINTECH (Đ/d Bùi Ngọc Anh) 21/10/2020 18/11/2020
10 Lâm Thị Thanh Huyền 21/10/2020