Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỨA NHÂN THÀNH 29/11/2021
3 Nguyễn Thị Chính 29/11/2021
4 NGUYỄN NGỌC MAI THI 29/11/2021
5 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 29/11/2021
6 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG BẰNG 29/11/2021
7 Nguyễn Thị Thu Thủy 29/11/2021
8 Ngô Thị Thanh Hoa 29/11/2021
9 Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Vạn Phúc Sài Gòn 29/11/2021
10 LÊ THÀNH ĐẠT 29/11/2021