Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ CHỈNH 27/11/2021
3 Đỗ Thị Phượng 27/11/2021
4 CTY CP QUỐC CƯỜNG GIA LAI (TRẦN THANH SƠN) 27/11/2021 02/12/2021
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 27/11/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN VIKOR 27/11/2021
7 Cty TNHH SX TM DV Khánh Quang Vinh10/03/1993 27/11/2021
8 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 27/11/2021 30/11/2021
9 CTY CP TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN (NGUYỄN VĂN HIỆP) 27/11/2021 13/12/2021
10 Đỗ Thị Mỹ Xuân 27/11/2021