Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thị Thư 29/11/2021
3 NGUYỄN THỊ CHE 29/11/2021
4 Nguyễn Thị Hồng Thắng 29/11/2021
5 TRẦN MINH ĐẠT 29/11/2021
6 Hoàng Ngọc Minh 29/11/2021
7 LIỄU THỊ YẾN NHI 29/11/2021
8 nguyễn ngọc tuyết ngọc 29/11/2021
9 Nguyễn Thị Thùy Trâm 29/11/2021
10 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 29/11/2021