Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
3 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
4 như 07/10/2022 17/10/2022
5 Vân/Mi 07/10/2022 17/10/2022
6 LÊ NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 07/10/2022
7 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/10/2022
8 Diệp Thúy Hằng 07/10/2022
9 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 07/10/2022
10 Nguyễn Thị Ngọc Lài 07/10/2022 12/10/2022