Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HOÀNG NGỌC THÚY 23/09/2019
2 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 23/09/2019 02/10/2019
3 NGỤY TẤN HÙNG 23/09/2019 26/09/2019
4 Chau Thi Diem Sương 23/09/2019 14/10/2019
5 HOÀNG THỊ THANH VUI 23/09/2019
6 NGUYỄN TẤN THÀNH 23/09/2019 26/09/2019
7 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 23/09/2019 02/10/2019
8 LÊ NGỌC MINH TRÍ 23/09/2019
9 VN028 BRITISH COUNCIL, HO CHI MINH-DHL 23/09/2019 02/10/2019
10 Đào Thị Hoa 23/09/2019 24/09/2019