Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Lê Minh Dung 02/12/2021
4 Pham Thuy Mai Khanh 02/12/2021
5 VÕ LÊ NGỌC DIỄM 02/12/2021
6 Đặng Trọng Thành 02/12/2021
7 Đinh Bá Phước 02/12/2021
8 Huỳnh Thị Quyết 02/12/2021
9 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 02/12/2021
10 Nguyễn Thị Thảo 02/12/2021