Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN BÍCH THỦY 05/07/2022
3 LẠI THÙY BẢO NGỌC 05/07/2022
4 NGUYỄN THỊ THAO 05/07/2022
5 NGUYỄN KIM NGÂN 05/07/2022 08/07/2022
6 Thạch Rít Thi 05/07/2022
7 PHẠM QUỐC DŨNG 05/07/2022 08/07/2022
8 Giang Thị Kim Mai 05/07/2022 05/07/2022
9 NGUYỄN XUÂN THANH TUYỀN 05/07/2022 20/07/2022
10 NGUYỄN THÁI BẢO PHƯƠNG 05/07/2022 20/07/2022