Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Hồng Phương 20/01/2022
3 LÊ ANH HOÀNG 20/01/2022
4 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 20/01/2022 25/01/2022
5 ĐẶNG LÊ HUỆ 20/01/2022
6 Đào Hữu Lộc 20/01/2022 27/01/2022
7 Đào Hữu Lộc 20/01/2022 27/01/2022
8 Dư Thị Ẩm 20/01/2022 11/02/2022
9 Nguyễn Thị Diệu 20/01/2022 27/01/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ PT NHÀ ĐỨC HÒA (Đ/d: Phạm Đức Tuệ) 20/01/2022 24/02/2022