Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Giang Châu 04/07/2020
2 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/07/2020
3 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/07/2020
4 HỒ MINH HIỀN 04/07/2020 06/07/2020
5 HỒ MINH HIỀN 04/07/2020 06/07/2020
6 VÕ VĂN TOÀN 04/07/2020 08/07/2020
7 HỒ VĨNH HÀ 04/07/2020 27/07/2020
8 LÊ THỊ HUYỀN TRÂN (UQ NGUYỄN XUÂN CƯỜNG) - CN NHÀ - Đ/C 04/07/2020 20/07/2020
9 TRẦN THỊ HOA 04/07/2020 06/07/2020
10 NGUYỄN THỊ TRUNG 04/07/2020 20/07/2020