Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHƯƠNG HỒNG HẠNH 20/01/2021 12/01/2021
2 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
3 NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU 20/01/2021
4 TRẦN THỤY TRÚC LINH 20/01/2021
5 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
6 PHẠM THỊ SÁU 20/01/2021
7 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
8 Phan Thị Thùy Vân 20/01/2021
9 Lâm Thị Quỳnh Anh 20/01/2021
10 LÊ DƯƠNG QUANG- ĐẶNG THUẬN ÁNH 20/01/2021