Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN CÔNG THÌN 27/09/2022
3 NGUYỄN VĂN TÍNH 27/09/2022
4 Trần Quốc Huy 27/09/2022
5 Nguyễn Văn Cường 27/09/2022
6 PHẠM DANH 27/09/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN THANH 27/09/2022
8 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN THANH 27/09/2022
9 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 27/09/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN THANH 27/09/2022