Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dương Vĩnh Huy 30/06/2022
3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/06/2022
4 NGUYỄN CHẾ THANH TRÚC 30/06/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 30/06/2022
6 Phạm Thị Ánh 30/06/2022
7 Dương Vĩnh Huy 30/06/2022
8 THẠCH HẠNH PHÁT 30/06/2022
9 Hoàng Phước Phương 30/06/2022
10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/06/2022