Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN NÓI 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Thị Thanh Minh 18/10/2021
3 Nguyễn Thị Tơ 18/10/2021
4 Nguyễn Gia Việt Huy 18/10/2021
5 Đặng Trọng Thành 18/10/2021
6 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/10/2021
7 Đặng Trọng Thành 18/10/2021
8 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 18/10/2021
9 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 18/10/2021
10 PHẠM VŨ NGỌC NGA 18/10/2021