Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Văn Sơn 20/10/2021
2 NGUYỄN TRÍ DŨNG 20/10/2021
3 Chử Thị Thu Hương 20/10/2021
4 TRẦN THỊ NGỌC 20/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
6 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
7 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/10/2021
8 Phuong thi nguyet 20/10/2021
9 DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 20/10/2021
10 LÊ THỊ TRÚC ĐÀO 20/10/2021