Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THANH 12/05/2021 13/05/2021
2 HUỲNH TỒ THU 12/05/2021 13/05/2021
3 LƯU NGỌC KHIẾT 12/05/2021
4 Trần Hằng 12/05/2021
5 ĐINH THỊ CẨM NHUNG 12/05/2021
6 HUỲNH TRỌNG ĐỨC 12/05/2021 17/05/2021
7 TRẦN THỊ ANH LIÊN 12/05/2021
8 Nguyễn Hồng Phương 12/05/2021 13/05/2021
9 TRẦN THỊ ANH LIÊN 12/05/2021
10 NGUYỄN MINH TÂM 12/05/2021 21/05/2021