Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Bích Diễm 01/03/2021
2 NGUYỄN THỊ KIM OANH 01/03/2021
3 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
4 Đặng Quốc Thông 01/03/2021
5 Trần Thị Ngọc Trầm 01/03/2021
6 THAI THI KIM QUY 01/03/2021
7 BÙI THU HUYỀN 01/03/2021
8 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 01/03/2021
9 NGUYỄN VĂN TẤN 01/03/2021 04/03/2021
10 VÕ BÍCH TRINH 01/03/2021