Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
3 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 26/10/2021 02/11/2021
5 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
6 văn kim ngân 26/10/2021
7 ĐỖ THỊ TƯỜNG VI 26/10/2021 02/11/2021
8 VŨ TUẤN ĐIỆP 26/10/2021
9 PHẠM NGỌC THÀNH 26/10/2021
10 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021