Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Kiều Linh 01/03/2021
2 LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG 01/03/2021
3 ĐỖ THANH PHONG 01/03/2021
4 ĐỖ THANH PHONG 01/03/2021
5 NGÔ QUANG KIÊN 01/03/2021
6 Hồ Văn Định 01/03/2021
7 NGUYỄN TIẾN NAM 01/03/2021
8 TRẦN VĂN THI 01/03/2021
9 Lê Ngọc Tĩnh 01/03/2021
10 TRƯƠNG TRỌNG TUÂN 01/03/2021