Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vũ Kim Yến 27/05/2022
3 Lê Vũ Kim Yến 27/05/2022
4 LÊ QUANG THÀNH 27/05/2022 01/06/2022
5 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG HOÀNG PHÁT 27/05/2022
6 Phạm Văn Tỉnh 27/05/2022
7 VÕ BÁ HÙNG 27/05/2022
8 Nguyễn Huỳnh Ngọc 27/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 27/05/2022
10 Đỗ Ngọc Phương Quyên 27/05/2022