Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thiên Ân 23/05/2022
3 TRUONG BUU NGỌC 23/05/2022
4 Phạm Như Quỳnh 23/05/2022
5 Võ Thị Kim Loan 23/05/2022
6 Tô Thị Bích Diễm 23/05/2022
7 Trần Thị Xuân Tươi 23/05/2022 02/06/2022
8 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 23/05/2022
9 CÔNG TY TNHH LONG HIỆP PHƯỚC 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TM DV XNK NHUT TAN 23/05/2022