Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ha doan cuong 20/01/2022
3 LIÊU QUỐC CƯỜNG 20/01/2022
4 Công ty Điện lực Chợ Lớn 20/01/2022 07/02/2022
5 LÊ VĂN TÍN 20/01/2022
6 NÌM CHÍ DÌN 20/01/2022 31/01/2022
7 PHẠM ANH VIỆT 20/01/2022 09/02/2022
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/01/2022
9 Ban QLDA ĐTXD CCT Dân dụng và Công nghiệp (Đ/d: Huỳnh Văn Huy) 20/01/2022 10/03/2022
10 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 25/01/2022