Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Nhân 01/12/2021
3 lê đức minh hùng 01/12/2021
4 ĐẶNG NHƯ TÂM 01/12/2021
5 TRẦN THỊ KIM TIỀN 01/12/2021
6 NGUYỄN NGỌC SANG 01/12/2021
7 Lê Thị Lan 01/12/2021
8 Nguyễn Đình Tùng 01/12/2021
9 Nguyễn Thị Phương Thúy 01/12/2021
10 Nguyễn Minh Nhựt 01/12/2021