Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 SỲ CỎN MÙI 28/10/2020 29/10/2020
2 LÊ HOÀN VŨ 28/10/2020 29/10/2020
3 Chạc Tứ Yến 28/10/2020
4 PHAN NGUYỄN PHỤNG NHI 28/10/2020 02/11/2020
5 LÂM VĂN MẠNH 28/10/2020
6 NGUYỄN THỊ THỦY 28/10/2020
7 Bùi Hà Kim Hoàn 28/10/2020 28/10/2020
8 Từ Khắc Thanh 28/10/2020 06/11/2020
9 Dương Thị Thúy Nga 28/10/2020
10 HOÀNG THANH TÙNG 28/10/2020 29/10/2020