Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ ANH THƯ 20/10/2021
2 VÕ THỊ THANH HUYỀN 20/10/2021
3 Phan van An 20/10/2021
4 Trần Thiên Thanh 20/10/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 20/10/2021
6 Bùi Thanh Thủy 20/10/2021
7 NGUYỄN QUỐC KHANG 20/10/2021
8 phùng thị bích hồng 20/10/2021
9 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 20/10/2021 25/10/2021
10 BÙI DUY PHƯƠNG 20/10/2021