Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO 27/01/2021
2 ĐÀO PHAN ANH 27/01/2021
3 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 27/01/2021
4 Trần Hữu Hiệp 27/01/2021
5 Đỗ thị hương 27/01/2021
6 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 27/01/2021
7 NGUYỄN TRỌNG HOAN 27/01/2021 01/02/2021
8 NGUYỄN THỊ LOAN 27/01/2021 01/02/2021
9 PHÙNG TRỌNG TÍN 27/01/2021 01/02/2021
10 NGUYỄN THỊ CHI NGÂN 27/01/2021 01/02/2021