Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 LẠI THỊ KIM THOA 17/06/2021
3 Trần Thị Kim Thu 17/06/2021
4 ISAO SHIRASUKA 17/06/2021 22/06/2021
5 LÊ THÀNH ĐẠT 17/06/2021
6 Võ Minh Ngà 17/06/2021
7 LÊ PHONG ĐĂNG KHOA 17/06/2021 18/06/2021
8 ĐINH TUẤN DŨNG 17/06/2021 22/06/2021
9 LÊ VĂN MINH 17/06/2021 18/06/2021
10 LƯƠNG CHÍ TÂM 17/06/2021 18/06/2021