Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Quốc Tân 12/04/2021
2 LÊ PHÚ CƯỜNG 12/04/2021
3 VŨ THỊ KIM NHUNG 12/04/2021 15/04/2021
4 ĐINH THỊ NGA 12/04/2021 15/04/2021
5 TIÊU THỊ HUỲNH LONG 12/04/2021 13/04/2021
6 QUÁCH ĐĂNG KHOA 12/04/2021 14/04/2021
7 LÊ THỊ HỒI 12/04/2021 13/04/2021
8 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 12/04/2021 15/04/2021
9 HUỲNH HỮU LỘC 12/04/2021 27/04/2021
10 NGUYỄN THỊ THẾ 12/04/2021 15/04/2021