Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG PHƯỚC TÀI 07/07/2022
3 Trịnh Quang Lộc 07/07/2022
4 TRẦN NGUYỄN TẤN ĐỨC 07/07/2022
5 Lê Ngọc Trúc Anh 07/07/2022
6 Trần Quang Dũng 07/07/2022
7 Huỳnh Thu Trang 07/07/2022
8 NGUYỄN TUẤN HẢI 07/07/2022
9 Phan Châu Hiệp 07/07/2022
10 TRƯƠNG THỊ HẰNG 07/07/2022