Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thảo 18/05/2022
3 Trần Lâm 18/05/2022 16/06/2022
4 Lâm Hồng thúy 18/05/2022
5 NGUYỄN THỊ LOAN 18/05/2022 23/05/2022
6 Cong ty TNHH A-Z Industrial 18/05/2022
7 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
8 Kim Đăng Minh Nguyệt 18/05/2022 23/05/2022
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/05/2022
10 Lương Quốc Anh 18/05/2022