Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Ngọc Thảo 16/08/2022
3 Võ Thị Dũng Minh 16/08/2022
4 Thanh thắm 16/08/2022
5 trần tấn quang 16/08/2022
6 TRẦN THỊ NGỌC LINH 16/08/2022
7 Phạm Thị Hồng Nhung 16/08/2022
8 Chạc Tứ Yến 16/08/2022
9 Trần Đoàn Thiên Quốc 16/08/2022
10 LÊ THỊ THANH XUÂN 16/08/2022