Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Kim Thu 23/05/2022
3 Lê Minh Tam 23/05/2022
4 Lê Thành Tâm 23/05/2022 26/05/2022
5 LÊ THANH NGÂN 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH ÁNH DUY 23/05/2022
7 Huỳnh Thị Diễm My 23/05/2022
8 DƯƠNG THỊ XUÂN TRANG 23/05/2022
9 ĐỖ ĐỨC CHUNG 23/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 23/05/2022