Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ HỒNG MỸ 03/10/2022
3 LÂM PHẠM BẢO MY 03/10/2022
4 GIANG NGỌC XUÂN QUỲNH 03/10/2022
5 Trần Cao Thuỵ Ngân 03/10/2022
6 Trương Thúy Ngọc 03/10/2022
7 Nguyễn Văn Đạt 03/10/2022
8 Nguyễn Thành Tuân 03/10/2022 25/10/2022
9 NGUYỄN ĐỨC XUÂN 03/10/2022 25/10/2022
10 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 03/10/2022 25/10/2022