Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Khánh Duy 26/09/2022
3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 26/09/2022
4 VŨ VĂN TUẤN 26/09/2022
5 ĐINH KHÁNH LINH 26/09/2022
6 Y HUYNH NIÊ 26/09/2022
7 NGUYỄN THANH BẰNG 26/09/2022
8 Nguyễn Thị Yến Hồng 26/09/2022
9 ĐẶNG NHƯ QUỲNH 26/09/2022
10 Trịnh Hoàng Kim Tú 26/09/2022