Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Quốc Lượng 15/10/2019 17/10/2019
2 TRẦN THỊ NGỌC LONG 15/10/2019 17/10/2019
3 VÕ THỊ PHƯỢNG 15/10/2019 15/10/2019
4 Trần Sơn Hải 15/10/2019 18/10/2019
5 Vũ Văn Hưng 15/10/2019 18/10/2019
6 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 15/10/2019
7 NGUYỄN THÀNH CAO MINH 15/10/2019
8 Hồ Duy Thái 15/10/2019
9 NGUYỄN THỊ CẨM NHA 15/10/2019
10 nguyễn tuấn khanh 15/10/2019