Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ MỸ TUYỀN 25/05/2022
3 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂM 25/05/2022
4 LÊ THỊ THÚY KIỀU 25/05/2022
5 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BÌNH ĐỊNH 25/05/2022
6 LƯƠNG THỊ HẢI 25/05/2022
7 Pham Van Thu 25/05/2022 01/06/2022
8 LƯƠNG THỊ HẢI 25/05/2022
9 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
10 TRẦN VĂN THI 25/05/2022