Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DA FA 28/11/2021
3 Hoàng Thị Quỳnh 28/11/2021
4 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 28/11/2021
5 PHẠM THỊ NGỌC THÚY 28/11/2021
6 Nguyễn Huỳnh Diệu Hiền 28/11/2021
7 Cao Thị Ngọc Lan 28/11/2021
8 NGUYỄN THỊ HƯỚNG 28/11/2021
9 Võ Tiến Dũng 28/11/2021
10 Công ty TNHH May Mặc Huy Gia Phú 28/11/2021