Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 trần minh tuấn 04/07/2022
3 NGUYỄN NHẤT HUY 04/07/2022
4 NGUYỄN TRẦN LƯU VÂN 04/07/2022
5 TRẦN THỊ KIM THANH 04/07/2022
6 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 04/07/2022
7 Công ty CP Hiệp Minh Phát 04/07/2022
8 TRẦN THỊ NGỌC NHUNG 04/07/2022 06/07/2022
9 Huỳnh Ngọc Dương 04/07/2022
10 Đỗ Trường Nguyên Thảo 04/07/2022