Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Châu Duy Khánh 06/07/2022
3 LẠI TRẦN HỒNG NGÂN 05/07/2022 11/07/2022
4 PHAN THỊ THỦY 05/07/2022 11/07/2022
5 TRƯƠNG VĂN TUẤN 05/07/2022 11/07/2022
6 TRẦN THẾ KIỆT 05/07/2022
7 DƯƠNG BÁ TÂN 05/07/2022 11/07/2022
8 Nguyễn Thanh Hân 05/07/2022
9 TRẦN THỊ BÍCH LINH 05/07/2022 11/07/2022
10 LƯƠNG YẾN LY 05/07/2022 11/07/2022