Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VÂN ĐỨC THÀNH 04/12/2021
3 TRẦN TƯỜNG LINH 04/12/2021
4 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
5 Hoàng Thúy Phượng 04/12/2021
6 HUỲNH LINH 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 Bùi Ngọc Hiếu 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÁT TÀI ĐỨC 04/12/2021
10 Nguyễn Hồng Chương 04/12/2021