Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 19/01/2021
2 Lâm Kim Thu 19/01/2021
3 TRẦN THỊ LAN 19/01/2021
4 TRƯƠNG KÍNH XUÂN 19/01/2021
5 Dương Thị Hằng 19/01/2021
6 TRẦN HÀ LAM 19/01/2021
7 BAK HAN KYU 19/01/2021
8 Nguyễn Tuấn Trung UPS 19/01/2021
9 Nguyễn Tuấn Trung UPS 19/01/2021
10 Nguyễn Tuấn Trung UPS 19/01/2021