Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phuong thi nguyet 20/09/2021
2 Nguyễn Thị Lương 20/09/2021 23/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021
4 Mai Thị Thủy 20/09/2021 23/09/2021
5 Nguyễn Thị Hải 20/09/2021 23/09/2021
6 Đào Thị Ánh Hằng 20/09/2021 23/09/2021
7 Công ty TNHH SHIEHS BIOTECH (DONG YAN) 20/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN VĂN NGÀN 20/09/2021
9 Nguyễn Quốc Thống 20/09/2021
10 Trần Mỹ Huyền 20/09/2021 23/09/2021