Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THAI THI KIM QUY 26/10/2021
3 Huỳnh Quốc Nam 26/10/2021
4 Chạc Tứ Yến 26/10/2021
5 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
6 ĐOÀN THỊ TRÂM ANH 26/10/2021 29/10/2021
7 NGUYỄN THỊ LỆ XUÂN 26/10/2021
8 Bưu điện (Phan Tất Đạt) 26/10/2021 03/12/2021
9 Hồ Thị Mỹ Hạnh 26/10/2021 02/11/2021
10 Nguyễn Văn Tiến02041944 26/10/2021