Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH VĂN PHÚ 20/01/2022 09/02/2022
3 ĐINH VĂN PHÚ 20/01/2022 09/02/2022
4 TRẦN VĂN THI 20/01/2022
5 lý ngọc nga 20/01/2022 27/01/2022
6 LÊ KHẮC QUỲNH NHƯ 20/01/2022 25/01/2022
7 LÊ THỊ BÍCH THỦY 20/01/2022
8 NGUYỄN QUANG VŨ 0964701070 20/01/2022 31/01/2022
9 Phan Chung Thuỳ Lynh 20/01/2022 25/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 20/01/2022