Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG VĂN TÍN - NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 24/10/2021
3 LƯƠNG THỊ THƠ 24/10/2021
4 NGUYỄN KIN TRƯỜNG TOẢN 24/10/2021
5 Huỳnh Thị Trâm 24/10/2021
6 LÊ NGUYỄN ĐÔNG QUÂN 24/10/2021
7 TRẦN THỊ HỒNG 24/10/2021 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Thanh Thuý Chị 24/10/2021
9 ĐỖ THỊ LOAN 24/10/2021
10 nguyễn thị thu thủy 24/10/2021