Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hải An 30/06/2022
3 VŨ NGỌC ANH 30/06/2022
4 Nguyễn Quốc Thống 30/06/2022
5 LÊ HẢI QUANG - ĐÀO CẨM TÚ 30/06/2022
6 NGUYỄN LƯU NHẬT LINH 30/06/2022
7 PHAN THANH NHÀN 30/06/2022
8 Hoàng Thị Hương 30/06/2022
9 PHẠM KINH QUỐC 30/06/2022
10 Hoàng Thị Ngọc Lan 30/06/2022