Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG HOÀNG GIANG 27/10/2021
3 HUỲNH THẾ LINH 27/10/2021
4 PHẠM DOÃN THẢO 27/10/2021
5 ĐINH THỊ THÙY TRANG 27/10/2021
6 Trần Thị Hải Lăng 27/10/2021
7 Nguyễn Hữu Ngân 27/10/2021 01/11/2021
8 NGUYỄN THỊ THÚY GIÀU 27/10/2021
9 TRẦN NGỌC HƯỜNG 27/10/2021
10 BÙI NGUYỄN HOÀNG ANH 27/10/2021