Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỪNG 18/01/2022
3 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 18/01/2022
4 Trịnh Ngọc Nam 18/01/2022
5 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/01/2022 25/01/2022
6 Ngô Thị Thanh Tâm 18/01/2022 21/01/2022
7 NGUYỄN THỊ CHÚC 18/01/2022 27/01/2022
8 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/01/2022 25/01/2022
9 NGUYỄN CÔNG PHÙNG 18/01/2022
10 HUỲNH THỊ NGÂN BẰNG 18/01/2022